Tiedostava Tila- hyvinvointia kehoa ja mieltä kuunnellen sekä keskustellen.


Mahdollisuus Uudistua

Kaikki se mikä minussa
haluaa tilaa kasvaa,
mutta ei ehkä ole
kokonaan näkyvissä
Sellaista voin
vaalia ja vahvistaa
läsnäolon hetkinä
tiedostavassa tilassa
Liikahduksia kohti unelmia,
kohti omia tavoitteita,
olemalla läsnä tässä ja nyt
Kuuntelen
Koen
Hyväksyn
Ymmärrän


Minna Kinnunen

Olen ammatiltani työ- ja psykofyysinen fysioterapeutti ja voimavarakeskeinen työnohjaaja. Olen työskennellyt sekä työntekijänä että ammatinharjoittajana työvuosieni aikana. Lähestymissuuntani ihmiseen on psykofyysinen.

Uskon yhdessä ymmärtämisen ja rinnallakulkijuuteen, kun edetään kohti tavoitteita. Dialogisuus mahdollistaa yhteyden toistemme välille sanojen kautta. Minulle tärkeitä peruspilareita työssäni ovat myös läsnäolo ja luovuus.

Tällä hetkellä työskentelen Työterveys Wellamo Oy:n vastaavana työfysioterapeuttina.

Kokemukseni ja koulutukseni

 • Fysioterapeutti 1987
 • Työfysioterapiaan erikoistuminen 2001
 • Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutusta vuodesta 1996 alkaen
 • NLP Practitioner 1999
 • Voimavarakeskeinen työnohjaaja 2011

Muut kiinnostuksen kohteeni

Maalaan vedamaalausta ja pidän myös kirjoittamisesta. Kehon ja mielen kuuntelu erilaisten liikunnallisten kokemusten kautta tuo minulle iloa. Kauneus ja luovuus ovat tärkeitä elementtejä elämässäni, kun opettelen ja ihmettelen sitä.

Palvelut

Ryhmässä on mahdollisuus oppia kuuntelemaan ja arvostamaan voimavarojaan niin omaksi kuin työyhteisön hyödyksi. Aito dialogi auttaa ymmärtämään paremmin itseä ja toisia.

 • Mielekäs keho- ryhmä: tietoinen läsnäolo, kevyet keholliset harjoitukset, rentoutuminen ja mielikuvaharjoitukset tukevat yhdessä kehon ja mielen hyvinvointia.

  Ryhmässä ovat käytössä psykofyysisen fysioterapian lempeät menetelmät. Harjoitusten jälkeen puetaan myös sanoiksi esille nousevia tuntemuksia siten kuin se sillä hetkellä tuntuu sopivalta.

 • Luovaa lempeyttä- ryhmä: kehotietoisuutta, toiminnallisia harjoituksia, omien unelmien ja itsen tutkimista. Ryhmässä vaalitaan ja tutkaillaan voimavaroja, jotka tuottavat kokijalleen usein löytämisen iloa ja vapautta. Käytössä ovat psykofyysisen fysioterapian ja luovien harjoitusten lempeä ja virkistävä yhdistelmä.

  Ryhmässä tehdään harjoituksia yksin ja pariharjoituksina. Mukana harjoituksissa ovat myös värikynät.

 • Työhyvinvoinnin eväät: työyhteisölle suunnattu kohtaamispaikka, missä lempeiden harjoitusten ja keskustelun kautta koetaan mahdollisuuksia virkistyä arkisen työn vastapainoksi.

  Kun irrottautuu perustyöstä ja muuttaa näkökulmaa, voi nähdä asioita uudella tavalla ja voimaantua. Aito dialogi lisää luottamusta ja ymmärrystä. Silloin työn äärellä viihtyy myös ilo. Harjoituksissa vieraillaan työhyvinvoinnin rasteilla, joista voitte valita sopivimmat teidän työyhteisönne tilanteeseen:

  • Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin perustarpeet
  • Turvallisuuden tarve
  • Liittymisen tarve
  • Arvostuksen tarve
  • Itsensä toteuttamisen tarve liittyneenä työhön.

Ryhmät toteutuvat yhdessä sovitusti 1-3 kerran kokonaisuuksina. Yhden ryhmän kesto on kaksi tuntia. Paikka sovitaan yhdessä ryhmän kanssa.
 • Voimavarakeskeinen työnohjaus:

  • Pyydä tarjous yksilö- tai ryhmätyönohjauksesta.

Halutessanne näistä teemoista voi rakentaa myös räätälöidysti kokonaisvaltaisen työyhteisön virkistys- ja kehittämispäivän (4- 6 tuntia) jolloin päivän ohjelma rakentuu luento-osuudesta ja toiminnallisista harjoituksista tukemaan Teidän työyhteisönne toimintaa yhdessä sovitusti.

Psykofyysinen fysioterapia tukee voimavarojasi: kehon viisaus ja mielen avoimet ovat ovat aina ulottuvillasi.

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa lähtökohtana on kehon ja mielen vuorovaikutus. Kiireen, kuormittavan elämäntilanteen tai kivun keskellä elimistömme toimii helposti ylikierroksilla. Silloin on hyvä pysähtyä kuuntelemaan kehoa ja mieltä.

Harjoituksissa opit rentoutumista ja stressinhallintaa sekä oman kehon arvostamista sellaisena kuin se on nyt. Saat sopivia keinoja käyttöösi kehon ja mielen tasapainon ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi sekä työtä että vapaaaikaa varten. Turvallisessa ohjauksessa on tilaa Sinun kokemuksellesi tässä ja nyt.

Avainsanoja:

 • kokemuksellinen oppiminen
 • kehon kuuntelu
 • kokeilu- harjoittelu
 • tietoinen läsnäolo
 • hengityksen huomioiminen
 • tilaa tunteiden tunnistamiselle
 • hyväksyminen, armeliaisuus

Lisätietoa aiheesta löydät: www.psyfy.net

Voimavarakeskeinen työnohjaus lähtee aina liikkeelle Teidän tarpeistanne. Työnohjaus rakennetaan yhdessä tässä hetkessä.

Mistä voimavarakeskeinen työnohjaus koostuu?

Dialogisuus on yhdessä ajattelemista. Yhdessä asioita tarkastelemalla ja ymmärtämällä syntyy joustavaa kumppanuutta, jossa työskentely on mielekästä ja tuottavaa.

Reflektiivisyys - Mitä minussa herää, kun kuuntelen itseäni ja sinua? Toiminnan, ajatusten ja tunteiden tietoinen tarkastelu lisää ymmärrystämme. Moniäänisyys puolestaan avaa näkökulmia antaen tilaa erilaisille suunnille ja vaihtoehdoille, joiden pohjalta muutos on helpompaa.

Ratkaisukeskeisyys on kulkemista kohti yhdessä valittuja etappeja ja tavoitteita. Kun tarkastelemme ja lisäämme yhdessä sitä, mikä jo toimii, keskitymme vahvuuksiemme kautta onnistumiseen. Huomioimme myös vaihtoehtoja. Missä haluamme olla vuoden kuluttua ja mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti?

Narratiivisuus - Jokaisella meillä on oma sisäinen tarinamme. Millaisia yhteisiä työpaikan tarinoita haluamme rakentaa ja luoda? Monipuolisten tarinoiden kertominen tukee muutosta.

Voimavarakeskeisen työnohjauksen tavoitteista

Työnohjauksen tavoitteet sovitaan kunkin työyhteisön kanssa. Niitä tarkennetaan työnohjauksen kuluessa pitkin matkaa. Työnohjauksen tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • oman työroolin näkeminen aiempaa tarkemmin ja selvemmin
 • työyhteisön vahvuuksien lisääminen ja perustehtävän selkiyttäminen
 • oman työroolin uudistumista ja luovuuden lisääminen
 • vuorovaikutussuhteiden tarkastelu työyhteisössä ja asiakassuhteissa
 • työnilon ja uudistumisen mahdollistaminen työyhteisössä
 • työssä jaksamisen ja onnistumisen tukeminen
 • ristiriitojen käsittelemisen taidon kehittäminen
 • rohkeuden lisääminen omaan työhön liittyvässä kehittämisessä ja työn rajaamisessa

Voimavarakeskeinen työnohjaus rakentuu yhdessä ymmärtämällä. Sinä tulet kuulluksi.

Ihmisten ainutlaatuisuus on työyhteisössä arvokasta. Työpaikalla on tärkeä löytää jokaisen vahvuudet ja tukea niitä. Erilaisten työntekijöiden ansiosta kaikki työt tulevat tehtyä ja kaikki näkökulmat huomattua. Työyhteisö voi toimia näin parhaalla mahdollisella tavalla.

Voimavarakeskeinen työnohjaus on yhteinen matka

Työnohjaaja on tukemassa prosessia rinnallakulkijana. Työnohjattavat määrittelevät reittiä yhdessä työnohjaajan kanssa. Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa arvioimme yhteistä prosessia pitkin matkaa. Silloin olemme koko ajan oikealla polulla. Työnohjaaja pitää huolta ohjausprosessista.

Miten työnohjaus toteutuu käytännössä?

Työnohjaustapaaminen kestää yleensä kerralla 60- 90 minuuttia ja tapaamisten väli on tavallisimmin kahdesta neljään viikkoa. Työnohjauksen kokonaiskesto on usein vuoden, joskus enemmänkin, sillä muutos ja kehitys vaativat myös aikaa. Lyhyempi (esimerkiksi viisi tapaamiskertaa) työnohjausjakso on joskus myös toimiva. Silloin saatetaan käsitellä tarkemmin rajattua kysymystä tai tavoitetta.

Luottamuksellisuudesta

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa voin turvallisesti olla minä ja ilmaista itseäni. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaaja pyrkii neutraaliuteen. Hän ei ratkaise tai neuvo eikä asetu kenenkään puolelle. Voimavarat löytyvät jokaisesta meistä itsestämme. Käsiteltyjä asioita ei saa tietää kukaan muu, mikäli yhdessä ei sovita toisin.

Ota Yhteyttä

Kiitos yhteydenotosta, palaan asiaan!